Loading...
Om Kristian Molbo 2018-08-08T16:36:24+00:00

Om Psykoterapeut Kristian Molbo

Psykoterapeut Kristian Molbo

Uddannelsesbaggrund
Sociolog fra Aalborg Universitet i 2007

2-årig jungiansk efteruddannelse ved Lisbeth Myers Zacho og Misser Berg

1½ år på terapeutuddannelsen hos C.G. Jung-instituttet

1-årigt kursus i integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi hos Ole og Lene Vedfelt

Uddannet kropsterapeut hos Body-sds

Teoretisk baggrund
Jeg er velorienteret i den klassiske og moderne litteratur om psykologiske og psykodynamiske teorier og metoder og holder mig til stadighed opdateret med den nyeste viden og forskning. Jeg er dog ligeså optaget af, hvordan man arbejder konkret med psykologiske problemstillinger. Ingen teori uden praksis.

Hører du til dem, der ikke har det behov og faktisk helst er fri for forudgående kendskab til din terapeut, kan du blot klikke videre på min hjemmeside. Men hører du til dem, der har brug for at have kendskab til din terapeut og til hans  baggrund, kan jeg anbefale, at du læser videre her.

Jeg er født i 1979 og er vokset op i en kernefamilie med en hjemmegående mor og en far, der var arbejder. Desuden er jeg vokset op som Jehovas Vidne. Min mor var Jehovas Vidne, mens min far og resten af min familie ikke var. Det gav en del konflikter i perioder og mine forældres forhold mindede på flere måder om et alkoholikerforhold med fortielser for omverdenen og skam, end om et almindeligt ægteskab.

Selve opvæksten med Jehovas Vidner var ret tryg. Det var søde og velmenende mennesker og hos Jehovas Vidner oplevede jeg også at blive vækket religiøst. Det var først da jeg blev i tvivl om min tro, at det blev vanskeligt. Meget vanskeligt. Dét og mit usunde forhold til en dominerende mor prægede mange år af mit liv og gjorde det vanskeligt at opbygge f.eks. kæresterelationer.

I perioder gik jeg i terapi og fik selv styr på en masse indre konflikter. Jeg havde været god til at undertrykke mine følelser og kun fokusere på, hvad andre havde behov for eller forventede af mig. Det resulterede i en depression i mine sene teenageår.

Ultimativt forlader jeg Jehovas Vidner og senere blev jeg aktiv i en støtteforening for tidligere Jehovas Vidner. Jeg var aktiv både som formand og som kontaktperson for mennesker, der havde stået i en situation som min. Jeg har fortsat den funktion uagtet, at jeg ikke længere har brug for foreningen, men jeg vil gerne give tilbage, hvad jeg selv engang fik så enormt meget ud af.

I min søgen på at blive klogere på mig selv, har livet ført mig i retninger som terapi, kristen retræte i Taizé, karate, en grønlandsk shaman, psykedeliske stoffer, polyamori, meditation og forskellige terapi- og selvudviklingskurser. Ikke alt har været lige nyttigt for mig, men netop fordi det var, hvad det var, har det givet mig et bredere perspektiv på visse ting. Og ikke mindst gjort mig klogere på mig selv. Min pointe er ikke, at man skal gøre som jeg. Vores udviklingsveje er forskellige, og min har måske givet mig netop den indsigt.

Som en del af min konstruktive selvudvikling har jeg gået i terapi i ca. 150 timer, hvoraf de 100 har været med det specifikke formål at blive en bedre terapeut. Man kan ikke være terapeut uden selv at gå i terapi. I dag går jeg kun lejlighedsvist i terapi, men modtager supervision hos en mere erfaren terapeut. Mesterlære, om man vil. Terapi der ikke udvikler sig, kan ikke hjælpe andre og ingen terapeut kan klare sig uden rådgivning eller kloge spørgsmål fra andre.

Min erfaring fra de forskellige terapeutiske metoder jeg har afprøvet er, at forskellige metoder har deres styrker og deres begrænsninger. Derfor benytter jeg mig ikke kun af en enkelt eller to metoder, men af flere metoder.

Jeg har oplevet på min egen krop, at det kan lade sig gøre at få løst og komme videre med problematikker, der ellers forekom uoverstigelige. Af lige netop dén grund ved jeg, at terapi kan gøre en kæmpe forskel, men det vigtigste handler om den kemi og den tillid, der er mellem dig og din terapeut og om, hvor dygtig din terapeut er. Hvis din terapeut ikke flytter noget for dig, så flyt dig fra din terapeut.

Vi kommer aldrig helt i mål med os selv, men vi kan rydde de store sten af vejen, så vejen bliver farbar, uden at vi skal se os for hele tiden. Livet er fuldt af udfordringer, men vi kan sagtens møde dem. Husk, at andre har klaret de problemer du nu står med. Husk også, at andre har klaret større problemer end dem du står med. Det handler bare om at finde løsningen. Og den er der. Altid.